Revista Catedra - Primul Numar

Categorie: Arhiva
Publicat:Marți, 30 Noiembrie 2010
Afişări: 4400

Revista Informativă a Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ

"Cunoaşterea este prin ea însăşi putere" (Francis Bacon)

Serie nouă Anul I Nr. 1 Martie 2009

Editorial


"Un învăţător de oameni are două mari datorii: să înveţe el necontenit şi să-i înveţe necontenit pe alţii."

NICOLAE IORGA

De ce acum?


Catedra nu este doar locul nostru de muncă, al dascălilor, este vocaţia noastră, este crezul şi speranţa noastră că putem şi trebuie ca, prin ceea ce facem, să contribuim la o lume mai bună, să dăm şanse fiecărui copil al României să-şi atingă potenţialul maxim.Dacă răsfoim colecţia ziarului cu apariţie bilunară, vom revedea eforturile, cutezanţa, dorinţa de organizare democratică şi de coagulare la nivel naţional a structurilor sindicale din învăţământul preuniversitar. Curând, după primele apariţii, publicaţia iniţiată la Bacău a devenit ziarul FSLI prin care i-am putut informa pe toţi cei interesaţi despre iniţiativele federaţiei, despre începuturile reformei în învăţământ, am prezentat modele de bune practici, idei, dezbateri, propuneri, am purtat un dialog viu şi profitabil cu liderii locali, cu personalul didactic, cu factorii de decizie de la nivel naţional.

Numeroasele schimbări şi probleme, dificultăţile de tipărire, ne-au determinat la un moment dat să renunţăm la „


Acum, în acest început de primăvară a anului 2009, în contextul presiunilor tot mai mari ale sistemului de învăţământ ce trebuie să se reformeze profund şi real, pe baza „Strategiei Naţionale pentru Educaţie", asumată de toate partidele politice, de sindicatele din învăţământ, susţinută de societatea civilă şi mai ales cerută de evoluţia societăţii româneşti şi internaţionale, suntem convinşi că trebuie să reluăm publicarea „

Avem nevoie, poate mai mult ca oricând, de un instrument eficient de comunicare, care să devină, în acelaşi timp o veritabilă tribună de dezbatere, să putem prezenta puncte de vederea ale liderilor sindicali, ale membrilor organizaţiei noastre, să prezentăm modele de bune practici, sugestii, propuneri pentru a realiza, în sfârşit, un pachet de legi care să reglementeze eficient şi durabil sistemul de învăţământ.

Credem că este timpul să prezentăm experienţe ale sindicatelor din alte ţări ale Uniunii Europene, legislaţie, tendinţe şi opinii ale unor personalităţi din mişcarea sindicală europeană şi mondială.

Vom înţelege mai bine ce ne diferenţiază, ce ne apropie şi ce putem prelua din experienţa altor ţări ale Comunităţii Europene, pentru a compatibiliza şcoala românească cu cea europeană, în vederea asigurării unor şanse reale şi egale absolvenţilor noştri pe piaţa muncii.

Vom căuta soluţii şi aşteptăm sugestiile cititorilor noştri, pentru a cunoaşte mai bine aşteptările comunităţilor locale, ale părinţilor, ale elevilor, în ceea ce priveşte şcoala şi calitatea muncii noastre.

Lucrăm la criterii de evaluare a personalului didactic, a instituţiilor şcolare, la reclădirea sistemului de formare continuă, domenii în care sindicatele trebuie să aibă o contribuţie specifică şi să se implice direct în punerea acestora în practică.

FSLI a fost şi este o voce distinctă şi constructivă în efortul de a redefini şi relansa Reforma învăţământului care să fie, în sfârşit, abordată unitar, vizând toate componentele sistemului, de la structură, până la evaluare şi finalităţi. De aceea, avem nevoie de multiplicarea canalelor de comunicare, iar „

Avem nevoie stimaţi colegi, încă o dată, să ne unim forţele, să ne valorificăm ştiinţa şi experienţa, pentru a contribui la elaborarea unei legislaţii realiste, durabile şi stabile, care să reprezinte cadrul autentic pentru o reformă reală. Opiniile dumneavoastră, ale tuturor colegilor dornici să-şi exprime punctele de vedere, să formuleze critici, să sesizeze situaţii negative sau realizări ce merită generalizate, se vor regăsi în paginile „

Suntem siguri că rubricile gazetei noastre referitoare la legislaţie şcolară, la modalităţi practice de aplicare a diverselor prevederi legale şi metodologii, vor stârni interesul multor cititori şi vor uşura efortul de descentralizare în învăţământul preuniversitar, de bună funcţionare a organismelor de conducere colectivă, de aplicare corectă a prevederilor „Statutului personalului didactic" şi a legislaţiei muncii.

În perspectiva relansării reformei, curierul legislativ ne este necesar fiecăruia dintre noi, pentru că trebuie să ne asumăm răspunderi în cunoştinţă de cauză, în condiţiile în care democraţia evoluează, părinţii şi comunităţile locale se implică tot mai mult şi ne cer performanţă, corectitudine şi creativitate.

Iată câteva gânduri care au determinat Biroul Operativ al FSLI să decidă reluarea publicării ziarului nostru „
Catedra" este şi titlul ziarului Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ tipărit din iniţiativa unor colegi din Sindicatul Liber din Învăţământ Bacău în zilele fierbinţi şi contradictorii ale lui ianuarie 1990. Entuziasmul, încrederea şi speranţa marcau acel nou început pentru România, pentru mişcarea sindicală, pentru învăţământ, pentru oameni. Catedra" noastră şi să ne folosim de alte canale de comunicare. Catedrei". Catedra", suntem convinşi că va fi o publicaţie sindicală de avangardă. Catedrei" şi în formatul electronic al acesteia. Catedra", căruia îi dorim redactori inspiraţi, corespondenţi mulţi şi talentaţi, cititori devotaţi şi critici corecţi.

PREŞEDINTE F.S.L.I.,


Aurel Cornea

Sumar

Editorial

De ce acum?

Aurel Cornea


Pagina 1.
..........................Managementul resurselor umane

Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009/2010


Pagina 2............................Aţi întrebat, vă răspundem!

Pagina 5..
..........................Organizaţiile afiliate F.S.L.I. se prezintă

Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean


Pagina 6
...........................Activitate F.S.L.I.

Din agenda F.S.L.I.

Simion Hancescu


Pagina 7
...........................Asigurarea calităţii educaţiei

Câteva gânduri despre calitatea educaţiei sau “Numai prostul le ştie pe toate!”

Şerban Iosifescu

Cugetări despre educaţie


Pagina 8; Pagina 9
.............Curier juridic

Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2009 şi consecinţele ei asupra drepturilor salariale ale personalului din învâţământ în anul 2009


Pagina 10
.........................Ghidul liderului de sindicat

Pagina 12