Autentificare

Avem 18 vizitatori și niciun membru online

INCA O ORDONANTA DE URGENTA PENTRU PLATA SENTINTELOR

15.12.2010

Inca o ordonanta de urgenta pentru plata sentintelor?

Facand o gafa cu OUG 45 Guvernul mai pregateste o ordonanta AICI
Asta pentru ca in multe unitati a fost facte cereri de executare

Către

_____________________ (unitatea de învăţământ)

Doamnei/Domnului Director


Unitatea de învăţământ pe care o conduceţi este obligată la plata unor sume de bani, reprezentând drepturi băneşti, conform Sentinţei civile nr. ____, pronunţată de TribunalulBistrota-Nasaud, în şedinţa publică din _______, rămasă irevocabilă prin Decizia civilă nr. ________ pronunţată de Curtea de Apel Cluj în şedinţa publică din _______.
Conform O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aşa cum a fost modificată şi completată prin O.U.G. nr. 18/2010 şi O.U.G. nr. 45/2010 „plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:
a) in anul 2012 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2013 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu;
c) in anul 2014 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu”.
Art. II din O.U.G. nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute in titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar prevede că „Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, se realizează astfel:
a) in anul 2012 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2013 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu;
c) in anul 2014 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu”.
O.U.G. nr. 45/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 337 din 20 mai 2010. Conform prevederilor art. 115 alin. 5 din Constituţia României „Ordonanţa de urgenta intra in vigoare numai după ... publicarea ei in Monitorul Oficial al României”. Astfel, prevederile O.U.G. nr. 45/2010 au intrat în vigoare la data de 20 mai 2010.
Art. 289 din Codul Muncii – Legea nr. 53/2003 dispune că “hotărârile pronunţate în fond sunt definitive şi executorii de drept”. Acelaşi lucru reiese şi din prevederile art. 278 punctul 1 din Codul de procedură civilă : “hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect plata salariilor sau a altor drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă, precum şi a sumelor cuvenite, potrivit legii, şomerilor”. Conform art. 282 şi 299 din Codul de procedură civilă, sentinţele judecătoreşti pronunţate în litigiile de muncă pot fi atacate doar cu recurs, iar art. 300 alin. 2 din Codul de procedură civilă dispune că „recursul suspendă executarea hotărârii numai în cauzele privitoare la strămutarea de hotare, desfiinţarea de construcţii, plantaţii sau a oricăror lucrări având o aşezare fixă, precum şi în cazurile anume prevăzute de lege”. Astfel, chiar dacă s-a formulat recurs împotriva unei sentinţe pronunţată într-un proces privind un litigiu de muncă, sentinţa poate şi trebuie să fie pusă în executare.
Conform art. 277 din Codul Muncii – Legea nr. 53/2003 „neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă”.
Prin urmare, în baza prevederilor art. 115 alin. 5 din Constituţia României coroborate cu dispoziţiile art. II din O.U.G. nr. 45/2010 şi cu cele ale O.U.G. nr. 71/2009, precum şi cu dispoziţiile art. 289 din Codul Muncii şi 278 alin. 1, 282, 299 şi 300 alin. 2 din Codul de procedură civilă, toate sentinţele civile pronunţate de Tribunalul  Bistrita-Nasaud în procese având ca obiect litigii de muncă după data de 20 mai 2010, trebuie să fie puse în executare în 15 zile de la solicitarea părţii interesate.
Astfel, în baza tuturor prevederilor legale enunţate mai sus, vă solicităm ca în termen de 15 zile de la primirea acestei cereri să puneţi în executare sentinţa civilă____________.