Autentificare

Avem 21 vizitatori și niciun membru online

COTIZATIA PE STATUL DE PLATA

TABEL

cu membrii Sindicatului _________________________________________

din ___________________________________________________ (unitatea/instituția)

care își dau ACORDUL cu privire la REȚINEREA COTIZAȚIEI SINDICALE, în procent de 1% din salariul brut,  PE STATUL DE PLATĂ A SALARIILOR şi pentru virarea a jumătate din aceasta, în contul U.J.S.L.I. B-N:  RO33CECEBN0131RON0052739, DESCHIS LA CEC Bank sucursala Bistrita, cod de identificare fiscală 13457366

 

Nr. crt.

NUMELE SI PRENUMELE

FUNCTIA

SEMNATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lider de sindicat:

PRECIZĂRI

 

În tabel se trec toate persoanele care au semnat acordul individual;

Tabelul original se înregistreză şi se păstrează la secretariat, o copie se pastrează la sindicatul din unitate şi o copie se aduce la UJSLI;

Acordul individual se pastrează îndosariat la sindicatul din unitate.